Ocenění

 

Certifikát Český výrobek
Certifikát Regionální potravina
Certifikát Klasa

     Certifikát Klasa   Certifikát Český patron   Potravinářská komora   Certifikace
Certifikace Český výrobek Regionální potravina Klasa Salima